Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PROJE HAKKINDA

Trans X Türkiye, Türkiye’deki trans* bireyler hakkında ve onların haklarını desteklemek için oluşturulan bir internet portalıdır. Bu portal trans* bakış açısı ile geliştirilmiştir ve trans* bireyler tarafından gerçekleştirilecektir.

Trans* kavramını, trans varoluşların (travesti, transseksüel, transgender vb.) tüm biçimlerini tanımlamak için kullanıyoruz.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DEKİ TRANS* GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTTIRMAK.

 • Ayrımcılık karşıtı araçlara sahip olmak,
 • İnsan hakları savunucularının cesaretlendirilmesi,
 • Trans bireylerin yeteneklerini geliştirmek,
 • Trans* kimliklerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi,
 • İyi örneklerin tanıtılması,
 • Transbireyler açısından gerçeklerin gösterilmesi,
 • Elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılması.

TASARLADIKLARIMIZ

 • trans* topluluğun yönetiminde, katılımcı web sitesi, Trans X Türkiye
 • uzun metraj bir belgesel, Trans X İstanbul
 • trans* bireyler için yeni medya becerileri eğitimi
 • savunuculuk ve kapasite geliştirme eğitimi
 • trans* tarihi ve haberlerinin kaydedilmesi, takip edilmesi ve yayınlanması
 • Türkiye çapında gezici sinema turu
 • Nefret cinayetlerinin cezalandırılmamasına veya yetersiz cezalandırılmasına karşı ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturulması

HİKAYELERİNİ ANLATTIKLARIMIZ:

 • Günlük yaşantıdan kesitler, felsefe, tarih, cesaret ve mizah
 • kişinin değer ve hakları için kendiliğinden ve onurlu bir şekilde harekete geçme yeteneği
 • ayrımcılığın ve şiddetin mekanizmaları, devletin şiddeti ve toplumsal cinsiyet oluşumunun bağlantıları
 • manifestolar ve eylemler, davaların takibi, toplumsal cinsiyet kimliği konusunda yasal kampanyalar
 • trans* bireylerin yaşadığı mahalleler ve kentsel dönüşümün etkileri

BU EGZOTİK BİR AŞK ŞARKISI DEĞİLDİR.

Proje etkinlikleri bakış açılarını değiştirmeye yöneliktir: Toplumun trans*lara destek sunması değil, sivil toplumun oluşumuna katkı sunan trans*ların topluma yeni bakış açıları ve potansiyeller sunması amaçlanmıştır. Trans* grupların son yıllarda başlattığı topluma yönelik eğitimler, paneller ve eylemler sürmektedir ve bu etkinlikler manifestolar ve üniversitelerdeki konuşmalarla desteklenmektedir.